Pec skolas
Home Up Centieni Fotohronika Apsveicam

 

Vakara  nodaļa

Centrā tiek uzņemti jaunieši un jaunietes, kuri mācās 9,10  vai 11  klasēs.

Nodarbības notiek juridiskos priekšmetos: psiholoģija un specializācijas specpriekšmetos.
Kursantiem, kuri sekmīgi beiguši vidusskolas un specializācijas kursus, Centrs izdot rekomendāciju mācībam Augstākajās mācību iestādēs.
LR pilsoņiem tiek izsniegta rekomendācija studiju uzsākšanai Koledžā Policijas akadēmijā, darbam Latvijas Republikas policijas un apsārdzes struktūrās.
Vidusskolas izglītību kursanti iegūst vidusskolā .

Nodarbības specializācijā ir par maksu. lemaksas ir veicamas ik mēnesi

līdz 15. datumam:

Stājoties RSJMC jāiesniedz šādi dokumenti :

1. Dzimšanas apliecība vai pase ( kopija tiek noņemta uz vietas);

2. Ziņojums par iestāšanos centrā ( tiek aizpildīts uz vietas) ;
3. Vecāku iesniegums (tiek aizpildīts uz vietas) ;
4. 2 krāsainas bildes 3x4
Sabiedr. transports: 5. tramvajs līdz pieturai “Eižēnijas” (Pārdaugava).
Nodarbības ar kursantiem notiek  sesdienās no 8.30
Dokumenti pieņem visās darba dienās no 10.00 līdz 15.00

 В Центр на вечернее отделение принимаются юноши и девушки    из 9,10 и 11 классов. 

        При поступлении в Центр подаются следующие  документы:  

      1.  Свидетельство о рождении или паспорт ( копия снимается на месте );

       2. Рапорт о зачислении в Центр (заполняется на месте);

       3. Заявление от родителей (заполняется на месте);

       4.  2 цветные фотографии 3х4 .

        Прием документов по рабочим дням с 10.00 до 15.00

        Занятия с курсантами проходят по субботам с 8.30 

Проезд  5 трамваем до   остановки    "Эйженияс"  в  Задвинье.      (Ильгюциемс)

         Все предметы по специализации изучаются  на государственном языке (билингвально).

         Курсантам, успешно прошедшим  полный   курс обучения  в средней школе и по  специалзации,  успешно сдавшим выпускные экзамены за курс средней школы и в RSJMC, предоставляется рекомендация для поступления в Высшие учебные заведения  и для работы в охранных структурах. 

Гражданам ЛР  предоставляется рекомендация для поступления в Каугурский и Полицейской Академии колледжи, а также для работы в структурах государственной и муниципальной полициях.

    Лекции по специализации платные.

     Оплата вносится ежемесячно, предварительно на месяц вперед до 15 числа текущего месяца согласно договора.